Kaija Tikkanen

Missä mennään ja mitä on tullut tehtyä

Terveystieteiden tohtori TtT.

Väittelin Tampereen yliopiston Terveystieteen yksikössä 15 - 20 -vuotiaiden nuorten mielenterveyden edistämisestä toivon näkökulmasta vuonna 2012. Käyn puhumassa Toivosta eripuolilla Suomea.

 

Terveystieteiden opettaja TtM.

Päätyössäni toimin lehtorina, sisältöalueinani ovat mm. hyvinvointi, mielenterveys ja päihteet. Olen ollut mukana erilaisissa hankkeissa kuten esimerkiksi DigiSote ja Parasta Pohjois-Savoon hankkeet. Pro Graduni käsitteli huumetaustaisten nuorten käyttämiä keinoja, jotka tukivat heitä pääsemään irti huumeista ja rakentamaan elämäänsä uudelleen (Uef 2004).  

 

Psykiatrian erikoissairaanhoitajana (1984).

Työkokemukseni erilaisten riippuvuuksien, -mielenhäiriöiden ja -sairauksien ennaltaehkäisystä/hoidosta/kuntoutuksesta on karttunut usealta eri sektorilta, mm. olen työskennellyt mielisairaaloissa ja psykiatrian klinikoilla eri puolella Suomea suljetuilla vastaanotto-osastoilla ja avokuntoutusosastoilla, yksilö-, ryhmä-, perhe- ja musiikkiterapiaa hyödyntäen. Lisäksi olen työskennellyt avosektorilla mm. mielenterveysneuvolassa. Esimieskokemusta olen saanut työskenneltyäni apulais- ja osastonhoitajana sekä yöylihoitajana. Lisäksi olen toiminut vanhustyön palvelukeskuksen johtajana. 

 

Työterveyshoitajana

Toimin kahdeksankymmentä luvulla ja tällöin vastasin yli 400 henkisen tehtaan työterveyshuollon järjestämisestä ja toteuttamisesta. Lisäksi tein mm. tehtaan työpaikkaselvitykset ja riskienarvioinnin, joiden tavoitteina oli työn ja työpaikan olosuhteiden selvittäminen ja niiden terveydellisten merkityksien arviointi (mm. työpisteiden altisteet, työn fyysinen- ja psykososiaalinen kuormittavuus, työjärjestelyt sekä tapaturma- ja vaaratilanteet). Vastasin myös tehtaan ensiapuvalmiuden järjestämisestä ja ylläpitämisestä.

 

Hypnoosi, suggestio- ja rentoutusvalmentajana 

Vuodesta 2006 alkaen olen työskennellyt muun muassa seuraavanlaisten asioiden parissa: jännittäminen (esiintyminen, tenttikammo, sosiaaliset tilanteet, kilpailusuoritukset), traumat, pelot, stressi, (työ)uupumus, unettomuus ja nukahtamisen vaikeudet, itsenäistymiseen liittyvät asiat, itsetunto, elämänhallinta, syömishäiriöt sekä erilaiset riippuvuudet. Lisäksi valmennan henkilökohtaisten mielenhallintaohjelmien tekemiseen, jotka liittyvät esim. urheiluun, rentoutumiseen, riippuvuuksista vapautumisen tukemiseen, pelkojen hallintaan ja itsehypnoosin käyttöön. Lisäksi käytän NLP-menetelmiä (NLP -practioner ja NPL -master 2022). 

 

Ensiapu- ja terveystiedon kouluttajana ETK, SPR.

Olen toiminut Suomen Punaisen Ristin Lapin piirin-, Helsingin ja Uudenmaan piirin- sekä nyt vuodesta 1996  lähtien Savo-Karjan piirin kouluttajana, jossa olen pitänyt myös päivystysensiavun koulutuksia ja -taitojen testaamisia eri paikkakuntien ensiapuryhmille. Ensiapukoulutuksia olen pitänyt vuodesta 1979 lähtien erilaisille kohderyhmille. Vuonna 2012 minut valittiin SPR:n Savo-Karjalan piirin vuoden kouluttajaksi. Lisäksi olen kouluttautunut Hoiva ja huolenpito- (SPR) sekä 72h -kurssien kouluttajaksi (SPEK) 2021.

 

Liikenneturvan kouluttajana

Vuosina 1998 - 2021 olen tehnyt liikennetuvallisuustyötä eri kohderyhmien kanssa mm. lapset, nuoret, (ikä)autoilijat (EAK, Ennakoiva ajo) maahanmuuttajat sekä rattijuopumuksesta tuomitut (RISE, Rikosseuraamuslaitos).

 

Vapaa-aikanani 1998 - 2020 olen osallistunut Iisalmen reserviupseerien vuosittain järjestämään Sandells- jotos tapahtumaan rastivastuuhenkilönä. Rastin sisältö on kansalaistaitoja ylläpitävä ja -lisäävä ensiavun näkökulmasta. Reserviupseerit palkitsivat minut pronssisella ansiomerkillä ko. toiminnasta 2008.

 

 

Email:     kt.onmail@gmail.com

gsm         040 505 1872

Blogger:  http://mielenmeri.blogspot.fi/

 

 

 
 

Uusimmat kommentit