Perussivu

Hypnoosin määritelmä

Sakari Kallio on kirjoittanut mielenkiintoisesti sivuillaan hypnoosista, sen historiasta ja hypnoosiin liittyvistä tyypillisistä uskomuksista, ohessa linkki: The Neurocognitive Basis of Hypnosis and Mental Imagery, Hypnoosi, mielikuvat ja aivot 

Sieltä on peräisin myös tämä seuraava määritelmä:

The American Psychological Association on esittänyt seuraavanlaisen määritelmän hypnoosista (suom. Kallio 1998)

"Hypnoosi on menettely, jonka aikana terveydenhuollon ammattilainen tai tutkija antaa suggestioita asiakkaalle, potilaalle tai koehenkilölle muutoksista tuntemuksissa, havainnoissa, ajatuksissa tai käyttäytymisessä.

Hypnoottinen konteksti luodaan yleensä induktion avulla. Useimmat induktiot muodostuvat rentouteen, tyyneyteen ja yleiseen hyvänolon tunteeseen tähtäävistä suggestioista, joskin induktioita on monenlaisia. Usein induktioihin liittyy myös ohjeita miellyttävien kokemuksien kuvitelusta.

Ihmiset reagoivat hypnoosiin eri lailla. Toiset kuvaavat kokemustaan muuntuneeksi tajunnantilaksi kun taas toiset kokevat tilanteen normaalina keskittymisenä, johon liittyy tyyneyden ja rentouden tunne. Useimmat ihmiset kuvaavat kokemusta hyvin miellyttäväksi riippumatta miten tai missä määrin suggestioihin on reagoitu.

Toiset ihmiset ovat erittäin herkkiä reagoimaan hypnoosin aikana annetuihin suggestioihin kun taas toiset ovat vähemmän herkkiä. Henkilön kyky kokea asioita hypnoosin aikana voi heikentyä johtuen peloista tai yleisistä harhakäsityksistä.

Toisin kuin kirjoissa, televisiossa tai elokuvissa annetaan usein ymmärtää, hypnoosi ei johda oman käyttäytymisen kontrollin häviämiseen. Typillisesti ihmiset ovat täysin tietoisia keitä he ovat ja missä ovat sekä muistavat hypnoosin aikaiset tapahtumat myös jälkeenpäin, ellei muistamattomuudesta ole erikseen annettu suggestiota.

Hypnoosi lisää ihmisten herkkyyttä erilaisten suggestioiden kokemiseen, mutta sen avulla ei voi pakottaa näihin kokemuksiin.

(Executive Committee of the American Psychological Association; Division of Psychological Hypnosis (1993). Psychological Hypnosis: A Bulletin of Division 30, 2, s.7)

 

Tässä toinen linkki Skepsiksen sivuille, joissa puhutaan myös hypnoosista: http://www.skepsis.fi/ihmeellinen/hypnoosi.html

 

Uusimmat kommentit